NorBit YEP 2500

Produktlogo for NORBIT NorBit YEP 2500

NORBIT YEP 2500

NORBIT YEP 2500 består av elastisk bitumen med armering av komposittpolyester. Over- og undersiden er belagt med sand.

NORBIT YEP 2500 benyttes til dekkemembran med grytetekking hvor det benyttes to lag NORBIT YEP 2500 og Bitumen Blokk. Aktuelle konstruksjoner hvor denne løsningen kan brukes er terrasser, singelbelagte tak, parkeringsdekker med påstøp av betong, tunnelportaler, kulverter og jordekkede konstruksjoner.

Legges i to lag med flytende bitumen- grytetekking. For god vedheft bør underlagets overflate bør primes med NORBIT Primer, AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500 TP.

NorBit YEP 2500 inneholder ingen stoffer som antas å være skadelig for helse og miljø og overholder alminnelige helsekrav. For mer informasjon, se relevant sikkerhetsdatablad.

Produktfakta for NorBit YEP 2500

Dekkemembran av SBS modifisert bitumen med armering av komposittpolyester.

Artikkelnummer: 39008863

Vekt 2,5kg/m2
Tykkelse 2,2mm
Rull dimensjon 1 x 12m
Rullens vekt 34kg

Send bestilling til kundesenter@nor-bit.no eller ring +47 32 22 16 00

Referanser

Bygger boliger rustet for 60 år med vinterstormer i Arktis

Å bygge rekkehus i verdens nordligste by krever ingeniørkunst og førsteklasses materialvalg.

Produktbilde